DOLAR
EURO
STERLIN
FRANG
ALTIN
BITCOIN
selman AslanaçierTÜM YAZILARI

GAP’la hem ekonomi hem kardeşlik kazanacak

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun 8 Mart’ta Mardin’de açıklayacağı yeni eylem planıyla Güneydoğu Anadolu Projesi’nde önemli bir aşamaya geçilecek.

Yayınlanma Tarihi : Google News
GAP’la hem ekonomi hem kardeşlik kazanacak

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun 8 Mart’ta Mardin’de açıklayacağı yeni eylem planıyla Güneydoğu Anadolu Projesi’nde (GAP) önemli bir aşamaya geçilecek.

Dünyanın da sayılı bölgesel kalkınma projelerinden biri olan GAP kapsamında yeni dönemde yapılacak yatırımlarla bölgenin gıda ve enerji üssü haline getirilmesi, tamamlanan projelerin kalıcı kılınması, refah düzeyi artırılarak huzur ortamının devam ettirilmesi ve kardeşliğin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Sadece bölgenin değil, Türkiye’nin kalkınması bakımından da yüksek öneme sahip GAP ile 1,8 milyon hektar alanın sulamaya açılması ve yılda 27 milyar kilovatsaat hidroelektrik enerjisi üretimi hedefleniyor. GAP’la bunun yanında insan ve toplum boyutunu esas alan entegre ve sürdürülebilir bölgesel kalkınma yaklaşımıyla hemen hemen yaşamın tüm alanlarında iyileşme hedefleniyor.

Kalkınma Bakanlığı verilerine göre, GAP Eylem Planı uygulaması neticesinde bölgenin ekonomik ve sosyal göstergelerinde kısa sürede önemli iyileşmeler sağlandı.

Atılan adımlarla GAP’ın kilit yatırımları bir bir tamamlanırken, eğitimde, sağlıkta, şehirleşmede, ulaştırmada, tarımda, toplu konutta, kanalizasyon ve içme suyu altyapısında, sosyal destek projelerinde ve diğer tüm alanlarda önemli yollar kat edilerek, bölgenin çehresi değişti. Anne ve bebek ölümlerinde hızlı düşüş oldu, bütün illerde üniversite açıldı, üretimden ihracata, istihdamdan sosyal göstergelere kadar her alanda önemli gelişmeler yaşandı. Tarımsal desteklerden kırsal kalkınmaya, bitkisel üretimden hayvancılığa kadar tarımın her alanında değişim ve dönüşüm yaşanırken, oluşturulan sinerji özel sektör yatırımlarına da olumlu yansıdı.

Kamu yatırımlarının payı arttı

Son yıllarda Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ne yapılan kamu yatırımlarının payı arttı. GAP Bölgesi yatırımlarının toplam kamu yatırımları içerisindeki payı 1990-2007 döneminde ortalama yüzde 7 iken, bu oran 2008-2014 döneminde yüzde 12,5 olarak gerçekleşti. GAP Bölgesi yatırımlarına 2013 yılında 5,2 milyar, 2014’te ise 4,8 milyar lira tahsis edildi.

Bugüne dek yapılan çalışmalarla klasik anlamda GAP büyük ölçüde tamamlandı. Enerji yatırımlarında sona gelindi, arazi toplulaştırmasında mesafe alındı.

GAP Eylem Planı’ndaki eylemler önemli ölçüde tamamlanmasına rağmen, devam eden yatırımların bitirilmesi, yapılan yatırımlarla doğan potansiyelin sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimin hızlandırılması yönünde tam olarak kullanılması ve yatırım ortamının iyileştirilmesi amacıyla plan 2014-2018 dönemini içerecek şekilde yenilendi.

İlk 5 yılda güçlendirilen temellerin üzerine inşa edilen eylem planı kapsamında bu dönemde, modern sulama tekniklerinin uygulanması, ulaşım ve konut altyapısının tamamlanması, rekabetçi ürün türlerine geçiş, pazarlama olanaklarının genişletilmesi, insan kaynakları ve kurumsal kapasitelerin geliştirilmesi, doğal ve kültürel dokunun değerlendirilmesi gibi ekonomik kalkınma ve sosyal gelişmeyi kolaylaştırıcı yeni politikalar uygulanarak bölgenin rekabet gündemi desteklenmeye devam edilecek.

Kentleşme, kültür turizmi, organik tarım, yenilenebilir enerji, lojistik, inovasyon ve rekreasyon, sosyal, kurumsal gelişme ve özellikle beşeri kaynaklar, bu dönemin önemli unsurları olarak öne çıkarken, yeni yatırımlarla bölgenin gıda ve enerji üssü haline getirilmesi, tamamlanan projelerin kalıcı kılınması, refah düzeyi artırılarak huzur ortamının devam ettirilmesi ve kardeşliğin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Başbakan Davutoğlu’nun Mardin’de açıklayacağı eylem planıyla GAP’a ilişkin yeni strateji ve bu doğrultuda atılacak adımlar kamuoyuyla paylaşılacak.