İlan Mardin 2. Asliye Hukuk Mahkemesinden

Yayınlanma Tarihi :

ESAS NO : 2014/95 Esas KARAR NO : 2014/647
44497729488 T.C. Kimlik nolu Mehmet Emin ve Şerife oğlu Tahsin Cengiz ‘in adının ve soyadının Tehsin BARAVİ olarak değiştirilmesine, düzeltilmesine tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 06/01/2015

Basın No: