Kimse Yok Mu Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği

Yayınlanma Tarihi :

Derneğimizin olağan/olağanüstü Genel Kurul toplantısı 27/12/2014 Cumartesi günü saat 10:00’de Dernek Merkezinde, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 03/01/2015 tarihinde aynı yer ve saatte aşağıdaki gündemle toplanılmasına karar alınmıştır.
GÜNDEM:
1-Açılış Yoklama,
2-Divan Seçimi ve Saygı Duruşu, İstiklal Marşının Okunması,
3-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve ibrası,
4-Denetleme Kurulu Raporunun Okunması ve Kabulü,
5-Dernek Tahmini Bütçesinin görüşülmesi ve kabulü,
6-Tüzük Değişikliği,
7-Organ Seçimleri,
8-Dilek ve temenniler kapanış.

Basın No: