Mardin Asliye Hukuk Mahkemesi

Yayınlanma Tarihi :

ESAS NO : 2015/99 Esas KARAR NO :2015/177
HÜKÜM:
Davanın KABULÜNE,
1- 44485729834 T.C.Kimlik numaralı Mehmet Emin ve Şerife oğlu ŞÜKRÜ CENGİZ’in soy adının BARAVİ OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİNE VE NÜFUSA SOY ADININ BU ŞEKİLDE KAYDINA,dair verilen karar itiraz yolu açık olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 03/04/2015

Basın No: