Midyat Belediye Başkanlığından

Yayınlanma Tarihi :
İlan Metni

1-Mülkiyeti Belediyemize ait ilçemiz  Ulucami Mahallesi mevkiinde kain 1 adet arsa taşınmazın 2886 sayılı D.İ. Kanununun 45. Maddesi  gereğince, 13 EKİM 2014 tarihinde Pazartesi günü saat 10,00’da açık artırma ihale suretiyle Belediyemiz meclis salonunda ihale komisyon encümen huzurunda satışı yapılacaktır.

KDV HARİÇ
TOPLAM        SATIŞA      M2 MUH.     TOPLAM MUH   GEÇİCİ            İMAR               MAH.VE

CİNSİ VE PAFTA NO: ADA NO: PARSEL NO: Y.ÖLC.M2: ESAS M2:  BEDELİ TL: BEDELİ TL: TEMİNAT TL.DURUMU         MEVKİİ  EVSAFI

N46.b.07.b.4.b   599   71    1.363,69   1.363,69      215,00,     293.193,35        8.795,80    3-5 çekmeli A-4 kat nizamlı Emsal alanı: 1909 m2 İnşaat taban alanı 477 m2    Ulucami Mah.    Arsa

 

2-İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER:

a)Tebliğat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası
b)Mühürlü ve imzalı ikametgah kağıdı
c)Nüfus cüzdan fotokopisi
d)2014 yılı Noter tasdikli İmza sirküsü
e)Vekaleten katılacaklar için 2014 yılı Noter tasdikli vekaletname ve imza beyannamesi
f)Banka teminat makbuzu veya teminat mektubu ibraz etmeleri
G) İhale şartname bedeli 100.00 TL. karşılığında belediye veznesinde makbuz kesilecektir
3-İhaleden haberdar olup’ da ihalede bizzat bulunamayacak istekliler, iadeli taahhütlü teklif gönderebilirler. Ancak posta ile gönderilen teklifler ilanda belirtilen ihale saatine kadar mutlaka Komisyon Başkanlığına ulaşmış olacaktır. Bu  saatten sonra gelen teklifler işleme konulmayacaktır.
4-İhale ile ilgili idari şartname her gün mesai saatleri dahilinde Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir.
5. Belediye Başkanlığı kurumumuzun menfaati gözetilerek ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İLAN OLUNUR. 16.09.2014

Kaynak:
Basın No: