TKDK On Üçüncü Başvuru Çağrı İlanı

Yayınlanma Tarihi :

Bu Program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme
Kurumu (TKDK), Türkiye Cumhuriyeti adına Avrupa Birliği’nin Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı
olan IPA’nın Kırsal Kalkınma Bileşeni kapsamında uygulanacak yatırımlara ilişkin 10 KASIM 2014
tarihinde On Üçüncü Başvuru Çağrı İlanına çıkmış bulunmaktadır.
Başvuru kabulüne ilişkin bu çağrı, Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı kapsamında yatırım yapmak
isteyen işletmeler tarafından destek almak üzere yapılacak başvurular ile ilgilidir.
KIRSAL KALKINMA (IPARD) PROGRAMININ AMACI VE ÖNCELİKLİ EKSENLERİ
Avrupa Komisyonu tarafından 25 Şubat 2008 tarihinde onaylanan Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı;
Türkiye’nin katılım öncesi dönemdeki öncelikleri ve ihtiyaçlarını dikkate alarak, sürdürülebilir kalkınmayı
sağlamak için kapasite oluşturmayı hedeflemekte, işletmeleri Avrupa Birliği standartlarına yükseltmeyi
amaçlamaktadır.
Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma (IPARD) Fonları, aşağıda yer alan öncelik eksenlerine yönelik olarak
kullandırılacaktır.
 Öncelik Ekseni 1: Ortak Tarım Politikası ve gıda güvenliği, veterinerlik ve bitki sağlığı ile ilgili
alanlara ilişkin Topluluk standartlarının uygulanması ve tarım sektörünün sürdürülebilir
adaptasyonuna katkı sağlanması.
 Öncelik Ekseni 2: Tarım-çevre tedbirlerinin ve yerel kırsal kalkınma stratejilerinin uygulanması
için hazırlık niteliğinde faaliyetlere katkı sağlanması.
 Öncelik Ekseni 3: Kırsal ekonominin gelişimini destekleyerek, kırsal alanların sürdürülebilir
kalkınmasına katkı sağlanması.
PROGRAMIN KAYNAĞI
Faydalanıcılara uygun harcamalar karşılığında sağlanacak olan mali desteğin kaynağı, Avrupa Birliği ve
Türkiye Cumhuriyeti Eş-finansmanından oluşturulan IPARD Programı Fonudur. Bu destek “Kamu
Katkısı” olarak adlandırılmaktadır. Bu kamu katkısı, program çerçevesinde gerçekleşmiş yatırımlar için
geri ödemesiz olarak kullandırılacaktır.2
DESTEKLENECEK TEDBİRLER VE DESTEK BÜTÇESİ
Bu başvuru çağrı ilanı kapsamında desteklenecek tedbirler, alt tedbirler ve dağıtılacak toplam destek
bütçesi aşağıdadır.
Tedbir Adı Alt Tedbir Adı ve Bütçe Kalemleri Destek
Oranları
Toplam Destek Bütçesi
(AB+TC Katkısı) (Avro)
Tarım ve Balıkçılık
Ürünlerinin İşlenmesi
ve Pazarlanmasının
Yeniden
Yapılandırılması ve
Topluluk
Standartlarına
Ulaştırılmasına
Yönelik Yatırımlar
Süt ve Süt
Ürünlerinin
İşlenmesi ve
Pazarlanması
Bütçe Kalemi-1
(Süt işleme tesisleri)
%50 110.290.351
Bütçe Kalemi-2
(Süt toplama merkezleri)
Et ve Et
Ürünlerinin
İşlenmesi ve
Pazarlanması
Bütçe Kalemi-1
(Kırmızı et işleme ve pazarlama)
Bütçe Kalemi-2
(Kanatlı eti işleme ve pazarlama)
Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Pazarlanması
Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
Kırsal Ekonomik
Faaliyetlerin
Çeşitlendirilmesi ve
Geliştirilmesi
Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi
%50 77.535.661 Yerel Ürünlerin ve Mikro İşletmelerin Geliştirilmesi
Kırsal Turizm
Kültür Balıkçılığının Geliştirilmesi
TOPLAM 187.826.012
BAŞVURU YAPILACAK İLLER
Bu başvuru çağrı ilanı kapsamında destek almak amacıyla başvuruların yapılacağı ve yatırımın
uygulanacağı iller aşağıdadır. Her ilden her alt tedbir kapsamında başvuru alınabilecektir.
Kodu Alt Tedbir Adı ve Bütçe Kalemleri
Destek Almak Amacıyla
Başvuruların Yapılacağı ve
Yatırımın Uygulanacağı İller
103-1
Süt ve Süt Ürünlerinin
İşlenmesi ve
Pazarlanması
Bütçe Kalemi-1 (Süt işleme tesisleri) Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ankara
Ardahan
Aydın
Balıkesir
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Giresun
Hatay
Isparta
Kahramanmaraş
Karaman
Kars
Kastamonu
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muş
Nevşehir
Ordu
Samsun
Sivas
Şanlıurfa
Tokat
Trabzon
Uşak
Van
Yozgat
Bütçe Kalemi-2 (Süt toplama merkezleri)
103-2
Et ve Et Ürünlerinin
İşlenmesi ve
Pazarlanması
Bütçe Kalemi-1 (Kırmızı et işleme ve pazarlama)
Bütçe Kalemi-2 (Kanatlı eti işleme ve pazarlama)
103-3 Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Pazarlanması
103-4 Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
302-1 Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi
302-2 Yerel Ürünlerin ve Mikro İşletmelerin Geliştirilmesi
302-3 Kırsal Turizm
302-4 Kültür Balıkçılığının Geliştirilmesi3
BAŞVURU TARİHLERİ
Başvurular 12.01.2015 tarihi saat 09.00’dan itibaren, yatırımın uygulanacağı ilde bulunan ve iletişim
bilgileri aşağıda yer alan TKDK İl Koordinatörlüklerinde kabul edilmeye başlanacak olup, başvuruların
son teslim tarihi 10.02.2015, saat 21.00’dir. Bu çağrı için son teslim tarihinden sonra yapılacak
başvurular kabul edilmeyecektir.
ÖN İNCELEME TARİHLERİ
TKDK-İl Koordinatörlüklerinde Teklif Alma Kuralları Rehberi kapsamında yapılan ihale ve bu ihale
sonucu alınan tekliflerin ve teklif ile ilgili belge ve dokümanların uygunluğu kapsamında ön kontrol
yapılacaktır.
Yapılacak ön kontroller nihai kontroller olmayıp, teklif alımı ve ihalelerde yapılan hataların ve eksikliklerin
tespit edilmesi ve düzeltilmesi yönünde bilgilendirme amaçlı olacaktır.
Başvuru Sahipleri söz konusu ön kontroller için belirlenen tarihlerde ilgili İl Koordinatörlükleri ile irtibata
geçerek randevu alacaklardır.
Ön kontrol yapılmadan sunulan başvuru paketlerindeki teklifler ve ihale dosyalarındaki hatalar düzeltme
yoluna gidilmeyecek ve kurallar gereği işlem yapılacaktır.
Ön kontrol 5 -15 Ocak 2015 tarihlerinde yapılacaktır.
YATIRIM SÜRELERİ
On Üçüncü Başvuru Çağrı İlanı kapsamında hazırlanacak başvurularda yatırım süreleri aşağıdaki gibi
planlanmalıdır. Taksitlendirmenin nasıl yapılacağı ile ilgili bilgiler Başvuru Çağrı Rehberlerinde yer
almaktadır.
-Başvuru tek taksit olarak planlanmış ise; yatırım süresi ve Ödeme Talebi Paketinin hazırlanıp İl
Koordinatörlüğüne sunulması toplamda 6 (altı) ayı geçmemelidir.
-Başvuru iki veya üç taksit olarak planlanmış ise; birinci taksitin yatırım süresi ve Ödeme Talebi
Paketinin hazırlanıp İl Koordinatörlüğüne sunulması 6 (altı) ay içerisinde olmalıdır. İkinci ve/veya
üçüncü taksit planlaması yapılırken nihai Ödeme Talep Paketi için gerekli süreler dikkate alınmalıdır.
BAŞVURULAR İLE İLGİLİ BİLGİLER
IPARD Programın güncel hali, Bakanlığımız (www.tarim.gov.tr) ve Kurumumuz internet
adreslerinden (www.tkdk.gov.tr) temin edilmelidir.
Başvurular hakkında detaylı bilgiler ve başvuru kurallarının yer aldığı Başvuru Çağrı Rehberleri
(Versiyon 3.4) Kurumumuzun resmi internet adresinden (www.tkdk.gov.tr) temin edilmelidir.
Ayrıca, bu başvuru çağrı döneminde Kurumumuz tarafından yapılacak ilave duyuru ve bilgilendirmeler
de bu çağrı ilanı kapsamında dikkate alınmalı ve söz konusu duyuru ve bilgilendirmeler, Kurumumuzun
resmi internet adresinden (www.tkdk.gov.tr) takip edilmelidir.4
TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU
İL KOORDİNATÖRLÜKLERİ ADRES VE TELEFON NUMARALARI

MARDİN Yenişehir Mahallesi Vali Ozan Caddesi No:95 Artuklu
Tel: 0482 212 47 12 Faks: 0482 212 47 13

Basın No: