DOLAR
EURO
STERLIN
FRANG
ALTIN
BITCOIN
İbrahim YükselTÜM YAZILARI

Mardin Vekillerini Seçerken

Halk, yeni bir dönem için memleket mimar adaylarını ve hizmet erlerini seçme hazırlığında iken; adaylar da farklılıklarını ortaya koyarak Mardin için 6 kişi ile sınırlı milletvekilliği kontenjanından birini kapma yarışına başladılar .

Yayınlanma Tarihi : Google News
Mardin Vekillerini Seçerken

şehidiye şehitliği
Mardin Vekillerini Seçerken
Halk, yeni bir dönem için memlekete hizmet edecek vekillerini seçme hazırlığında iken; adaylar da farklılıklarını ortaya koyarak Mardin için 6 kişi ile sınırlı milletvekilliği kontenjanından birini kapma yarışında propaganda sürecine başladılar. Memleketimizde ülke çapında yayın yapan televizyon ve gazetelerde yorum ve analizleriyle tanıdığımız gazeteci ve akademisyenlerin yanı sıra popülaritesi yüksek şahsiyetlerin de Mardin’den katıldığı bu yarış, Mardin’ in partiler nezdindeki ehemmiyetinin mesajını verir gibi. Tüm partiler, önceki dönemlerde, feodal sistemi andıran paket oyların sahibi kişi veya aşiret temsilcilerini aday gösterme sistemi yerine kişisel farklılık ve projelerini ortaya koyarak tüm halk kesimlerinden oy almaya çalışan bireyleri aday gösterme çabası ve görüntüsü vermektedir. Bu durumda adayların, projelerini, çalışma planlarını ve hedeflerini anlatırken halkın ihtiyaçlarını, beklentilerini karşılayıp karşılamadıkları seçimde etkili olacaktır. Mevcut seçim sistemimizde halkın seçeceği adayları parti genel başkanları seçmektedirler. Oy kullanan bireyler de, kişiler üzerinden seçim yaparken, kullanılacak oylar partilerin ve genel başkanların da seçimi olmaktadır. Bu nedenle adaylar genelde parti programları üzerinden propaganda stratejisi izlemektedirler. Fakat sayın adaylarımıza, halkla ilişkilerde ‘’EVRENSEL DÜŞÜN YEREL DAVRAN’’ temel kuralını hatırlatmak isterim. Bu kural çerçevesinde adaylar Mardin’de oy isterken Genel Başkanlarının medya araçlarında zaten takip ettiğimiz ve bildiğimiz söz ve vaatlerini tekrar ederek oy isterlerse Mardin kapsamında bir farklılık ortaya koyamayarak önceki seçimlerde olduğu gibi adaylar hiç dikkate alınmadan, genel başkanlara ve parilere oy verilecek ve adayların da çaba ve gayretleri bir israftan öteye geçemeyecektir.
Tüm partilerin Mardin’de gösterdikleri popülaritesi yüksek adaylar, Mardin’in farklı ve değerli özelliklerinden kaynaklanıyorsa bu değerleri ve farklılıkları hissettirmeleri ve seçim vaatlerinde bunlara vurgu yapmaları gerekmektedir.
Günümüzde, etrafımızdaki ülkelerin ateş topuna dönüştüğü bir ortamda, tarihinde farklı medeniyetleri barındırmış; farklı din, dil ırk ve etnisitelerin bir arada yaşamasına imkân sağlamış hâkim kültürün ortaya çıkarılması ve tanıtılması durumunda, birlikte yaşama kültürünün pekişmesi ve hem komşu toplumlara hem de batılı toplumlara da örnek olmasını sağlama imkânı mevcuttur.Mardin tarih ve medeniyetinin ortaya çıkarılmasının tek faydası diğer toplumlara örnek teşkil edecek olması değildir elbette. Günümüzde siyasi aktörlerimizin en öncelikli hedefi olan ekonomiyi canlandırma ve istihdam olanakları sağlama açısından da önemlidir. Zira son 3 senedir turizmde görülen canlılığın turistik işletmelerde sağladığı istihdam imkânlarının yanı sıra; memlekete gelen sıcak paranın da tüm sektörleri hareketlendirdiği ve piyasalarda canlılığa vesile olduğu da bariz bir hakikattir. Fakat turizmin de güncel olaylarla kesintiye uğramasının önüne geçek tedbirler alınmalıdır.
Bu kapsamda Sayın vekil adaylarımıza seçim öncesi zaman diliminde bir ön hazırlık olması ve fikir vermesi ümidiyle belirtmek isteriz ki;
1-Gerek istihdam kaynağı oluşturmak adına gerekse Mardin tarihindeki ekonomik hayatın canlı anlatımı olması amacıyla Mardin çarşılarının aslına uygun retorasyonunun ve faal tutulmasının sağlanması gerekmektedir. Bu şekilde hem istihdam imkânı oluşturulacak hem de sönmeye yüz tutmuş zanaatlarımızın sürdürülmesi sağlanacaktır.(Mardin çarşıları ile ilgili detaylı makalemiz www.mardiniletişimgazetesi.com.tr/yazarlarımız sitesinde mevcuttur.)
2-Yapılan restorasyon çalışmalarının sağlıklı yürütülmesi ve aslına uygun restorasyonlar yapılmasının imkanları oluşturulmalıdır. Zira restorasyon çalışması kapsamında bilerek veya bilmeyerek işlenen cinayetler, telafisi zor veya imkansız yıkımlara sebep olmaktadır. Zira şehidiye camisi ve külliyesinin restorasyonunda aslına uygunluğun gözetilmemesi sebebiyle giriş kapısından itibaren başlayan sağlı sollu bir şekilde duvara işlenmiş vakfiyesi silinmiş durumdadır. Tarihi eserlerin anahtarı ve ışığı durumundaki bu tür kitabelerin silinmesi; zamanla tarihin tağyir edilmesine, silinmesine ve hatta günümüzde bazı kesimlerin dillendirerek Mardin’in fethinin nişanelerinden biri olan şehidiye cami ve külliyesinin kiliseden çevrildiği propagandasının bile, artık bir delil kalmamasıyla, bazı kesimlerde akis bulabileceği unutulmamalıdır. Bunun da ne hiristiyanhemşehrilerimize ne de Mardin’e bir fayda getirmeyeceği düşünülmelidir.
3-Latifiye cami ve külliyesinde yapılan restorasyonda ise Diyarbakır mimarisinin simgelerinden bazalt taşı görüntüsünü yağlı boya kullanarak siyah ve beyaz taş dizimi görüntüsü, Mardin tarihine katkı sağlamayacağı gibi Mardin tarihinin de bu tür yapmacık uygulamalara ihtiyacı yoktur. Bu açıdan restorasyon faaliyetlerinin aslına uygunluğu denetlenmelidir.
4-Sayın Selim Mardin’in internet üzerinden yayımladığı Marufiyye medresesi yıkıntılarının, zaman kaybetmeden restorasyonun yapılması ve Mardin şehir müzesindeki müstesna yerini alması sağlanmalıdır.(detaylı bilgi: www.birzamanlarmardin@facebook.com.tr)
5-Cumhuriyet döneminin başlangıcında yıkılan, mülkiyeti vakıflar müdürlüğünce satılığa çıkarılarak özel mülkiyet haline gelen cami, mescid, medrese ve diğer dini mekanlara iade- i itibar sağlanarak aslına dönüştürülmesi gerekmektedir.( detaylı bilgi için www.mardiniletişimgazetesi.com.tr/yazarlarımız/mardintarihinde medreseler.com.tr ve aynı adresteki diğer makalelerimiz.)
6-Mardin ekonomisinin lokomotifi olmaya aday sektör olan turizm kapsamında faaliyet gösteren müesseselerin, özellikle 1. Caddedeki dini mekan ve ibadethaneler etrafındaki tesislerin Mardin manevi havasını bozmayacak şekilde faaliyet sürdürmeleri veya şehir dışında yer gösterilmesi sağlanmalıdır. Zira özellikle akşam saatlerinden sonra gece yarılarına kadar ki süreçte desibeli yüksek kalitesiz müzikten ve içki kokusundan 1. Caddede yürümek imkânsız hale gelmiştir. Kültür turizmi kapsamında planlamaların yapılması gereken memleketimizde bu tür uygulamaların turist sayısını arttırmak yerine azaltacağı unutulmamalıdır.
7-En önemlisi de Şehidiye cami ve külliyesi kenarında bulunan şehitliğin durumudur ki; üç yol altında bir evin tekrar inşa edilmek üzere yıkıldıktan sonra ortaya çıkan mezarlar açılmış ve ne hikmetse bu açılan mezarlar yıllar geçmesine rağmen bir türlü kapatılmıyor. Kemiklerin mezar dışına aktığı bu görüntü ne sebeple kapatılmıyor; anlamak mümkün değil. Görenleri insanlığından utandıran bu görüntü tüm müracaatlara rağmen kapatılmıyor. Şehitlere reva görülen bu muameleye ne yorum ne de fazla laf gerek. Sayın vekiller ve vekil adayları ‘’genel seçim hürmetine’’ bu çirkinliği örtmede etkili olur ümidindeyiz.