Mardin İl J K lığı Kışlasına Kameralı Elektronik Güvenlik Sistemi Kurulumu yapım işi – Mardin İletişim Gazetesi
DOLAR
9,5884
EURO
11,1440
ALTIN
557,44
BIST
1.493
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
Mardin
Az Bulutlu
22°C
Mardin
22°C
Az Bulutlu
Salı Az Bulutlu
16°C
Çarşamba Az Bulutlu
19°C
Perşembe Az Bulutlu
20°C
Cuma Az Bulutlu
22°C

Mardin İl J K lığı Kışlasına Kameralı Elektronik Güvenlik Sistemi Kurulumu yapım işi

MARDİN İL J K LIĞI KIŞLASINA KAMERALI ELEKTRONİK GÜVENLİK SİSTEMİ KURULUMU DİYARBAKIR JANDARMA BÖLGE KOMUTANLIĞI

Mardin İl J K lığı Kışlasına Kameralı Elektronik Güvenlik Sistemi Kurulumu yapım işi
14.12.2014
0
A+
A-

basın ilan kurumuMardin İl J K lığı Kışlasına Kameralı Elektronik Güvenlik Sistemi Kurulumu yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.   İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası                                     : 2014/95760
1.  İdarenin
a) Adresi                                                        : Kooperatifler Mahallesi Gevran Caddesi No:43                                YENİŞEHİR/DİYARBAKIR
b) Telefon ve faks numarası                          : 4122286181 – 4122284703
c) Elektronik Posta Adresi                             : earkis3@jandarma.tsk.tr.
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi                      : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2.  İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı                               : Mardin İl J.Kliği Kışlasına Kameralı Elektronik Güvenlik                            Sistemi Kurulumu
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde                            bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer                                            : Mardin İl J.K.lığı Kışlası
c) İşe başlama tarihi                                       : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi                                                   : Yer tesliminden itibaren 40 (Kırk) takvim günüdür.
3.  İhalenin
a) Yapılacağı yer                                            : Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı İhale Komisyon                             Başkanlığı
b) Tarihi ve saati                                             : 16.09.2014 -14:30
4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.  İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.   Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1.   Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2.   Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2.  Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1.  Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2.  Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3.  Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4.  Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2.  Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1.  Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
E (ELEKTRONİK VE İLETİŞİM İŞLERİ) IV.GRUP ÖZDENETİMLİ BİNA VE ALAN OTOMASYON SİSTEMLERİ VB. İŞLER, BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
BU İŞ İÇİN İHALE KONUSUNA DENK SAYILACAK AKADEMİK BÖLÜM, ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ VEYA ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİDİR. (SÖZ KONUSU MÜHENDİSLİK BÖLÜMLERİNDEN HERHANGİ BİRİ OLABİLİR.)
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7.  İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1.  İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 5 TRY (Türk Lirası) karşılığı Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı adresinden satın alınabilir.
7.2.  İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8.   Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9.  İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10.  İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.  Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12.  Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.  Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi  sınır değerin  altında  olduğu tespit edilen  isteklilerin  teklifleri,  Kanunun   38  inci   maddesinde
öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

ETİKETLER:
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Mardin İletişim Gazetesi. 0482 212 67 36. 13 Mart Mah. Çağdaş Sk. Dörtmevsim Apt. altı, 47200 Artuklu/Mardin