Merkez ve İlçe Mah Sondaj Kuyularında Arızalanan Dalgıç Motopomp Montaj/Demontaj Hizmet Alım İşi hizmet alımı – Mardin İletişim Gazetesi
DOLAR
9,2620
EURO
10,7921
ALTIN
526,44
BIST
1.410
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
Mardin
Az Bulutlu
28°C
Mardin
28°C
Az Bulutlu
Pazar Parçalı Bulutlu
23°C
Pazartesi Parçalı Bulutlu
23°C
Salı Parçalı Bulutlu
21°C
Çarşamba Parçalı Bulutlu
21°C

Merkez ve İlçe Mah Sondaj Kuyularında Arızalanan Dalgıç Motopomp Montaj/Demontaj Hizmet Alım İşi hizmet alımı

MONTAJ VE DEMONTAJ HİZMETİ ALINACAKTIR MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAKİNE İKMAL VE TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Merkez ve İlçe Mah Sondaj Kuyularında Arızalanan Dalgıç Motopomp Montaj/Demontaj Hizmet Alım İşi hizmet alımı
14.12.2014
0
A+
A-

Merkez ve İlçe Mah Sondaj Kuyularında Arızalanan Dalgıç Motopomp Montaj/Demontaj
Hizmet Alım İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık
ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası                            : 2014/126277
1-İdarenin
a) Adresi                                                   : İstasyon   Mah.  Rektö Aykaç Cad.  82  47100  İstasyon
ARTUKLU/MARDİN
b)  Telefon ve faks numarası         : 4822151930 – 4822151932
c)  Elektronik Posta Adresi         : zeyha28@hotmail.com
ç) İhaie dokümanının görülebileceği
internet adresi                : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı         : 850 Adet Dalgıç Motopompların Montaj/Demontajı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde                           bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer              : Mardin Büyükşehir Belediyesi İl Sınırı
c) Süresi                 : İşe başlama tarihinden itibaren 300(üçyüz) gündür
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer             : MARDİN Büyükşehir Belediyesi (Sosyal Tesisleri Toplantı                       Salonu) İstasyon Mah. Rektör Aykaç Cad. No: 76 47060 ?                        MARDİN
b) Tarihi ve saati            : 30.10.2014 – 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.  İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.  Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1.  Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2.  Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2.  Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1.  Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2.  Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3.  Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4.  Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5  İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu  belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3.   Meslekî ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.  İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2.  Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
Vinçlere ait ruhsatları kuruma teslim etmek zorundadır
4.4.  Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Dalgıç Motopomp Montaj veya Demontaj hizmet işleri ile Sondaj kazısı yapım işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.  İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7.  İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1.  İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı MARDİN Su ve Kanalizasyon İdaresi Makine İkmal ve Tesisler Dairesi Başkanlığı İstasyon Mah. Rektör Aykaç Cad. No: 76 47060 ? MARDİN adresinden satın alınabilir.
7.2.  İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MARDİN Büyükşehir Belediyesi (Sosyal Tesisleri Toplantı Salonu) İstasyon Mah. Rektör Aykaç Cad. No: 76 47060 ? MARDİN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9.  İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10.  İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.  Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
12.  Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

ETİKETLER:
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Mardin İletişim Gazetesi. 0482 212 67 36. 13 Mart Mah. Çağdaş Sk. Dörtmevsim Apt. altı, 47200 Artuklu/Mardin