DOLAR32,2053% -0.22
EURO35,1156% -0.22
STERLIN41,0337% -0.05
FRANG35,4067% -0.62
ALTIN2.500,70% 1,40
BITCOIN67.240,010.341

Üniversitelerde “5G” ve “yapay zeka” eğitimlerine ağırlık verilecek

Yayınlanma Tarihi : Google News
Üniversitelerde “5G” ve “yapay zeka” eğitimlerine ağırlık verilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayının ardından TBMM’ye sunulan ve 2024-2028 dönemini kapsayan 12. Kalkınma Planı’nda, yükseköğretimle ilgili başlıklara yer verildi. 12. Kalkınma Planı kapsamında, 5G ve ötesi yeni nesil iletişim teknolojilerinde yazılım, donanım ve altyapı alanları ile nesnelerin interneti, yapay zeka, büyük veri, kuantum, siber güvenlik, akıllı ulaşım, artırılmış gerçeklik gibi gelişen teknoloji alanlarında nitelikli insan gücü yetiştirilmesi çalışmalarına ağırlık verilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayının ardından TBMM’ye sunulan ve 2024-2028 dönemini kapsayan 12. Kalkınma Planı’nda, yükseköğretimle ilgili başlıklara yer verildi.

Kalkınma Planı kapsamında, Yükseköğretim Kurulu ve üniversitelerde, veriye dayalı politika geliştirme süreçlerinin ve büyük verinin kullanımı yaygınlaştırılacak, üniversitelerin performans göstergeleri kapsamında güncel verileri takip edilerek performans değerlendirme raporları belirli aralıklarla paylaşılacak.

Yükseköğretimde dijital dönüşüm sağlanacak, dijital olgunluk modelinin oluşturulması desteklenecek.

5G ve ötesi yeni nesil iletişim teknolojilerinde yazılım, donanım ve altyapı alanlarında, nesnelerin interneti, yapay zeka, büyük veri, kuantum, siber güvenlik, akıllı ulaşım, artırılmış gerçeklik gibi gelişen teknoloji alanlarında nitelikli insan gücü yetiştirilmesi çalışmalarına ağırlık verilecek.

Bunun yanında üniversitelerde kurumsal bulut hizmetlerinin sunulması, yapay zeka, robotik ve artırılmış gerçeklik başta olmak üzere bilgi ve iletişim teknolojileri kapsamında araştırma ve eğitim amaçlı kullanılabilecek yazılım, araç ve ekipmanlara erişimin sağlanması desteklenecek.

Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberini odak alan, üniversitelerin dijital altyapılarının ve bilgi güvenliklerinin sağlanmasını hedefleyen çalışmalar tamamlanacak. Üniversitelerin dijital dönüşümünde ve dijital yayın alımlarında fayda-maliyet etkinliğini hedefleyen yerli ve milli yazılımların önceliklendirildiği bulut tabanlı uygulamalar kullanılacak. Üniversitelerin idari personelinin, bilgi ve iletişim güvenliğine yönelik kapasitesi geliştirilecek.

Üniversitelerdeki teknoloji transfer ofisi (TTO) güçlendirilecek, bölgesel öncelikler ve tematik dikey eksenler özelinde yapılandırılacak TTO’larda yürütülen faaliyetlerde ilave destekler sağlanacak.

İklim dostu kampüslere dönüşüm projeleri hazırlanacak
Öte yandan, Kalkınma Planı’na göre, üniversite kampüslerinin sürdürülebilir ve iklim dostu kampüslere dönüştürülmesi desteklenecek.

Pilot olarak seçilecek üniversitelerin, sıfır atık, temiz çevre, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynakları alanında durumları tespit edilerek, sürdürülebilir ve iklim dostu kampüslere dönüşüm projeleri hazırlanacak.

Sürdürülebilir ve iklim dostu kampüs hedefine ulaşmada alternatif finansman araçlarına erişim sağlanacak.