DOLAR
EURO
STERLIN
FRANG
ALTIN
BITCOIN

Daire başkanları, fakülte dekanları, enstitü ve yüksekokul müdürleri sendika üyesi olabilecek

Yayınlanma Tarihi : Google News
Daire başkanları, fakülte dekanları, enstitü ve yüksekokul müdürleri sendika üyesi olabilecek

Anayasa Mahkemesi, daire başkanları, fakülte dekanları, enstitü ve yüksekokul müdürleri ile yardımcılarının sendika üyesi olamayacağına dair hükmü iptal etti.

Resmi Gazete’de yer alan karara göre, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, temyiz incelemesini yaptığı sendika üyeliğinin tespiti talebiyle açılan bir davaya ilişkin dosyada, Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’nun 15. maddesinde yer alan ve bazı kamu görevlilerinin sendika üyesi olamayacağına dair kanundaki bazı hükümlerin iptali için dava açtı.

Dava dilekçesinde, işçi ve memur ayrımı yapılmaksızın tüm çalışanların sendika kurma ve sendikaya üye olma hakkının güvence altına alındığı belirtilerek, anılan kamu görevlilerinin bu haklardan yoksun bırakılmasının demokratik toplum düzeni açısından meşru ve ölçülü bir zorunluluğu karşılamadığı ifade edildi.

Başvuruyu görüşen Anayasa Mahkemesi, belirtilen kanunun 15. maddesinde yer alan “daire başkanları, fakülte dekanları, enstitü ve yüksekokul müdürleri ile yardımcıları” ifadelerini oy birliğiyle iptal etti.

Kararın gerekçesinden
Yüksek Mahkemenin kararında, Anayasa’nın 51. maddesinde işçi ve memur ayrımı yapılmaksızın tüm çalışanların sendika kurma ve sendikaya üye olma hakkının anayasal güvenceye bağlandığı ifade edildi.

Kararda, bazı kamu görevlilerinin sendikal faaliyetlerinin, “yürütülen hizmetin niteliği, sunulan kamu hizmetinin önemi, bir kamu hizmetinin sunulamamasının diğer kişilerin hak ve özgürlükleri üzerindeki etkisi, kamu görevlilerinin çalıştıkları birimlerin özellikleri” gibi nedenlerle zorunlu bir toplumsal ihtiyaç olarak sınırlanabileceği kaydedildi.

Daire başkanları, fakülte dekanları, enstitü ve yüksekokulların müdürleri ile bunların yardımcılarının yerine getirdikleri görevlerde “tek başlarına politika belirleme işlevlerinin bulunmadığı” ifade edilen kararda, kamu gücünün kullanımına katılıyor olmalarının sendikal haklarının kategorik olarak yasaklanmasını zorunlu kılmadığı belirtildi.

Kararda, “Bazı kamu görevlileri bakımından sendika hakkının kullanılamaz kılınmasının demokratik toplumda zorunlu bir sosyal ihtiyacı karşılamadığı sonucuna ulaşılmıştır. Açıklanan nedenlerle kurallar, Anayasa’nın 13. ve 51. maddelerine aykırıdır, iptalleri gerekir.” değerlendirmesine yer verildi.