DOLAR
EURO
STERLIN
FRANG
ALTIN
BITCOIN
selman AslanaçierTÜM YAZILARI

Suriyeli Mülteciler ve Hukuki Statüleri masaya yatırıldı

Mardin Düşünce ve Araştırma Merkezi Suriyeli Mültecileri ve Hukuki Statülerini Konuştu.

Yayınlanma Tarihi : Google News
Suriyeli Mülteciler ve Hukuki Statüleri masaya yatırıldı

Mardin Düşünce ve Araştırma Merkezi 4. Toplantısında Suriyeli göçmenlerin hukuki statüsü, sorunları masaya yatırıldı.

Mardin Düşünce ve Araştırma Merkezi tarafından Sosyologlar Derneği Mardin şubesinde yapılan toplantıya Mardin Vali Yardımcısı Ali İkram Tuna, Mustafa Kuzu, Mehmet Ali Demir, Artuklu Üniversitesinden Yrd. Doç. Dr. İbrahim Yücedağ, Arş.Gör.Adnan Çetin, Sosyoder Sosyologlar Derneği (Sosyoder) Mardin şube temsilcisi Abdullah Songur Av.Hüseyin Akay Al Jazeera Turk Muhabiri Abdurrahim Aydın Av.Bedrettin Akgül katıldı.
Toplantıda Türkiye’deki mülteci kamplarının son durumu, kamplarda ve kamp dışında yaşayan mültecilerin sorunları, gibi başlıklar ele alındı.Ayrıca Suriye vatandaşlarının göç sonrasında hukuki statüsü konuşuldu. Türkiye, 1951 tarihli Mültecilerin Hukuki Durumuna İlişkin Cenevre Sözleşmesi’ne taraf olduğu belirtildi.. Ancak bu Sözleşme’yi “coğrafi sınırlama” çekincesi ile kabul ettiğinden, Avrupa dışından gelip iltica talep edenlere “mülteci” statüsü tanımamakta, Avrupa dışından gelenlere “geçici sığınma” koruması verildiği belirtildi.2011 yılı Nisan ayından itibaren Türkiye’ye gelen Suriyeli mülteciler, önce “misafir” şeklinde tanımlandı. Ancak bu tanımlamanın hukuki bir karşılığı bulunmadığı için Suriyelilere yönelik keyfi uygulamalara yol açma riski bulunduğundan, Ekim 2011 tarihinden itibaren Suriyeli misafirler İçişleri Bakanlığı’nın 1994 Yönetmeliği’nin 10. Maddesi gereğince “geçici koruma statüsü”ne alındı. Bu tarihten sonra Suriyelilerin durumuna ilişkin ilk hukuki düzenleme 30 Mart 2012 tarihli, 62 sayılı “Türkiye’ye Toplu Sığınma Amacıyla Gelen Suriye Arap Cumhuriyeti Vatandaşlarının ve Suriye Arap Cumhuriyetinde İkamet Eden Vatansız Kişilerin Kabulüne ve Barındırılmasına İlişkin Yönerge” oldu. Bu yönerge ile Suriyelilerin “geçici koruma” altında oldukları kabul edildiği belirtildi.
Mardin Düşünce ve Araştırma Merkezi daha önce de (3. Toplantısında) ‘Suriye’deki Savaş’ın bölgeye yaptığı sosyal siyasal ve ekonomik etkilerini konuşmuştu. Toplantıda İki ülke arasındaki sınır ticaretinin sona ermesinin yaptığı etkiler, Mültecilerin eğitim sorunları, Mültecilerin işsiz olmaları nedeniyle yaşamlarını sürdürebilecekleri ekonomik gelirin temini ve devamlılığı sorunu, Mültecilerin bulundukları yerleşim birimlerinde yerli halkla iletişim, entegrasyon ve kültürel uyum sorunu, kamplarda kalan mültecilerin sorunları, iki ülke arasındaki ticaret hacminin azalmasının yarattığı etkiler, iki ülke arasındaki turizmin sona ermesinin yaptığı etkiler, iki ülke arasındaki firmaların yatırımlarının finansmanı sona ermesinin yaptığı etkiler, iki ülke arasındaki ulaşım ve taşımacılığın sona ermesinin yaptığı etkiler, Mültecilerin bulundukları yerleşim birimlerinde Emlak piyasasına yaptığı etkiler, kuma olarak Türkiye’deki değişik illerinde evlenen Suriyeli bayanların yarattığı sorunlar, mültecilerin bulundukları yerleşim birimlerinde dilencilik, hırsızlık ve fuhuş yapmalarının ortaya çıkardığı nedenler ele alındı, tespitler ve çözüm önerileri yapıldı.

Ele alınan konuların bir rapor ile kamuoyunun bilgilendirilmesi kararı alındıktan sonra toplantı sona erdi.