DOLAR
EURO
STERLIN
FRANG
ALTIN
BITCOIN

“Dijital devlet” akademik stratejiyle rotasını belirleyecek

Yayınlanma Tarihi : Google News
“Dijital devlet” akademik stratejiyle rotasını belirleyecek
Dijital kamu hizmetlerinin bütüncül, kullanıcı odaklı ve katılımcı bir yaklaşımla sunumunun yaygınlaştırılması amacıyla akademik planlama yapılacak ve “Dijital Devlet Stratejisi” hazırlanacak.
AA muhabirinin, 12. Kalkınma Planı’ndan (2024-2028) derlediği bilgiye göre, dijital kamu hizmetlerinin tasarımı ve sunumu gibi süreçleri iyileştirilecek “Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi” altyapısı güçlendirilerek e-Devlet Kapısı ile bütünleştirilecek.
e-Devlet Kapısı, ortak ödeme ve kimlik doğrulama uygulamalarıyla bütünleşik hizmetleri ön plana çıkaracak şekilde geliştirilecek, sunulan belediye hizmetlerinin standardizasyonu sağlanacak.
Dijital hizmet tasarım ve sunumuna yönelik kullanılabilirlik, gizlilik, bütünlük ve erişilebilirliğe ilişkin standart, usul ve esaslar ortaya konulacak, Kamu İnternet Siteleri Rehberi güncellenecek ve uygulaması yaygınlaştırılacak.
Dijital kamu hizmetlerine yönelik görüş ve önerilerin alınması amacıyla “e-katılım ortamı” oluşturulacak. Dijital kamu hizmetlerini tasarlayan, sunan ve alan tarafları bir araya getirecek “Hizmet Tasarım Atölyesi” kurulacak.
Türkiye’nin gelecek dönemde takip edeceği yol haritasını oluşturacak “Dijital Devlet Stratejisi” hazırlanacak.
Ulusal endeks oluşturulacak
“Dijital devlet mimarisi” oluşturulacak ve “Birlikte Çalışabilirlik Rehberi” güncellenecek. Dijital devlet mimarisiyle uyumlu “Kurumsal Dijital Dönüşüm Olgunluk Modeli” geliştirilecek. Bu doğrultuda “Kurumsal Dijital Dönüşüm Yol Haritaları” hazırlanacak.
Dijital hizmet karnesi oluşturulması sağlanacak. Hizmet bazında performans göstergeleri, veri kullanımı, işlem istatistikleri, kullanıcı memnuniyeti gibi bilgiler kamuoyuna ilan edilecek.
İstatistiki veri altyapısını iyileştirmek üzere temel dijital devlet göstergeleri belirlenerek alana özgü “ulusal endeks” oluşturulacak.
Dijital teknolojilerin kamu yönetimine etkilerini araştırmak ve alandaki gelişmelere yönelik stratejik karar alma kapasitesini artırmak amacıyla “Araştırma ve Yenilik Programı” başlatılacak.
Dijital Devlet Akademisi kurulacak
Kamunun dijital dönüşümünü desteklemek üzere kurumlar arası ve kurumsal düzeyde idari ve teknik koordinasyonu da kapsayacak şekilde düzenleme yapılacak.
Kamu kurumlarının dijital dönüşüm alanındaki eğitim ve değişim yönetimi ihtiyaçlarını karşılamak üzere “Dijital Devlet Akademisi” kurulacak.
Kamu kurumlarınca bulut bilişim hizmetlerinin güvenli kullanımına yönelik mekanizmalar geliştirilecek, “Bulut Bilişim Göç Yol Haritaları” oluşturulacak. Kamu verisinin paylaşımına yönelik hukuki düzenlenme yapılacak, “Ulusal Açık Veri Portalı” uygulamaya alınacak.
Kaynak ve tecrübe paylaşımına yönelik kamu yazılım ürün ve teknolojileri kütüphanesi ve “Türkiye Geliştirici ve Hizmet Tasarım Portalı” kurulacak.
Kurumlar arası ileri veri analitiği ve yapay zeka projeleri ile kurumsal kapasiteyi artırmaya yönelik “Kamu Veri Alanı” altyapısı hayata geçirilecek.
Kamuya hizmet sunan bilişim firmalarında yetkinlik sağlamak amacıyla akreditasyon ve standardizasyon mekanizmaları geliştirilecek, satın alma ve denetime yönelik hukuki ve idari düzenlemeler yapılacak, “Kamu Teknolojileri Kümelenmesi” oluşturulacak.
e-Devlet’teki hizmet sayısı 7 bine çıkacak
Kamu bilişim personelinin rol ve sorumluklarını belirleyen ve yetkinliklerini ortaya koyan “kamu bilişim yeterlik çerçevesi” hazırlanacak ve dinamik bir envanter hazırlanacak. İstihdam rejimi de söz konusu çerçeve doğrultusunda ve nitelikli teknik personelin kamuda çalışmasını teşvik edecek şekilde yapılandırılacak. Kamu bilişim personeli arasında tecrübe paylaşımı ve alan uzmanlığının geliştirilmesine yönelik “çalışma ağları ve yönderlik mekanizması” oluşturulacak.
Tüm bu gelişmelerin neticesinde e-Devlet Kapısı kayıtlı kullanıcı sayısının 64 milyondan 2028’de 70 milyona, sunulan mobil hizmet sayısının da 4 bin 300’den 7 bine çıkarılması hedefleniyor.